Warning: Use of undefined constant ĹWPLANGĺ - assumed 'ĹWPLANGĺ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fiscont/public_html/wp-config.php on line 96

Warning: Use of undefined constant Ĺro_ROĺ - assumed 'Ĺro_ROĺ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fiscont/public_html/wp-config.php on line 96
Somaj Tehnic – extras OUG 30/2020 | Fiscont SRL Onesti
logo

Somaj Tehnic – extras OUG 30/2020

SOMAJ TEHNIC – DOCUMENT PDF

Art. XI. – (1) Pe perioada st─ârii de urgen┼ú─â instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea st─ârii de urgen┼ú─â pe teritoriul Rom├óniei, pentru perioada suspend─ârii temporare a contractului individual de munc─â, din ini┼úiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemniza┼úiile de care beneficiaz─â salaria┼úii se stabilesc la 75% din salariul de baz─â corespunz─âtor locului de munc─â ocupat ┼či se suport─â din bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj, dar nu mai mult de 75% din c├ó┼čtigul salarial mediu brut prev─âzut de Legea bugetului asigur─ârilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) ├«ntrerup activitatea total sau par┼úial ├«n baza deciziilor emise de autorit─â┼úile publice competente potrivit legii, pe perioada st─ârii de urgen┼ú─â decretate, ┼či de┼úin certificatul de situa┼úii de urgen┼ú─â emis de Ministerul Economiei, Energiei ┼či Mediului de Afaceri, prev─âzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea st─ârii de urgen┼ú─â pe teritoriul Rom├óniei. Ministerul Economiei, Energiei ┼či Mediului de Afaceri elibereaz─â certificatul de situa┼úii de urgen┼ú─â conform metodologiei aprobate prin ordin;
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 ┼či nu au capacitatea financiar─â de a achita plata tuturor salariilor angaja┼úilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemniza┼úiei prev─âzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angaja┼úii care au contracte individuale de munc─â active la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.
(3) Pentru angajatorii men┼úiona┼úi la alin. (2) lit. b), plata indemniza┼úiei prev─âzute la alin. (1) se va realiza ├«n baza unei declara┼úii pe propria r─âspundere din care s─â reias─â faptul c─â angajatorul ├«nregistreaz─â o diminuare a ├«ncas─ârilor din luna anterioar─â depunerii declara┼úiei pe propria r─âspundere, cu un procent de minimum 25% fa┼ú─â de media ├«ncas─ârilor din perioada ianuarie-februarie 2020, ┼či c─â nu are capacitate financiar─â pentru a pl─âti to┼úi salaria┼úii.
(4) Indemniza┼úia prev─âzut─â la alin. (1) este supus─â impozit─ârii ┼či pl─â┼úii contribu┼úiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
(5) ├Än cazul indemniza┼úiei prev─âzute la alin. (1), calculul, re┼úinerea ┼či plata impozitului pe venit, a contribu┼úiei de asigur─âri sociale de stat ┼či a contribu┼úiei de asigur─âri sociale de s─ân─âtate se realizeaz─â de c─âtre angajator din indemniza┼úiile ├«ncasate din bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj.┬á

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prev─âzut la alin. (5) se aplic─â prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribu┼úiei de asigur─âri sociale de stat ┼či a contribu┼úiei de asigur─âri sociale de s─ân─âtate se realizeaz─â de angajator prin depunerea declara┼úiei prev─âzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
(7) Termenul de plat─â ┼či declarare a obliga┼úiilor fiscale prev─âzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii urm─âtoare celei ├«n care se face plata din bugetul asigur─ârilor de ┼čomaj.
(8) Pentru indemniza┼úia prev─âzut─â la alin. (1) nu se datoreaz─â contribu┼úie asiguratorie pentru munc─â conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Art. XII. – (1) ├Än vederea acord─ârii sumelor necesare pl─â┼úii indemniza┼úiei prev─âzute la art. XI alin. (1) angajatorii depun, prin po┼čta electronic─â, la agen┼úiile pentru ocuparea for┼úei de munc─â jude┼úene, precum ┼či a municipiului Bucure┼čti, ├«n raza c─ârora ├«┼či au sediul social, o cerere semnat─â ┼či datat─â de reprezentantul legal, ├«ntocmit─â conform modelelor prev─âzute ├«n anexele nr. 1 ┼či 2 la prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â, ├«nso┼úit─â de lista persoanelor care urmeaz─â s─â beneficieze de aceasta indemniza┼úie, asumat─â de reprezentantul legal al angajatorului, ├«ntocmit─â conform modelului prev─âzut ├«n anexa nr. 3.
(2) Plata sumei prev─âzute la art. XI alin. (1) se face ├«n baza cererii semnate ┼či datate de reprezentantul legal, depus─â prin po┼čta electronic─â, la agen┼úiile pentru ocuparea for┼úei de munc─â jude┼úene, precum si a municipiului Bucure┼čti, ├«n raza c─ârora ├«┼či au sediul social.
Art. XIII. – (1) Documentele prev─âzute la art. XII alin. (1) ┼či (2) se depun ├«n luna curent─â pentru plata indemniza┼úiei din luna anterioar─â.
(2) Plata din bugetul asigur─ârilor pentru ┼čomaj a indemniza┼úiilor prev─âzute la art. XI alin. (1) se face ├«n cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

  • Share