Warning: Use of undefined constant ĹWPLANGĺ - assumed 'ĹWPLANGĺ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fiscont/public_html/wp-config.php on line 96

Warning: Use of undefined constant Ĺro_ROĺ - assumed 'Ĺro_ROĺ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/fiscont/public_html/wp-config.php on line 96
Modificari la Codul Muncii | Fiscont SRL Onesti
logo

Modificari la Codul Muncii

OUG 53/2017 – Principalele modificari

Art.16 alin.4 – Angajatorul este obligat s─â p─âstreze la locul de munc─â o copie a contractului individual de munc─â pentru salaria┼úii care presteaz─â activitate ├«n acel loc
Art.17 alin.5 Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil
Art. 119. – Angajatorul are obliga┼úia de a ┼úine la locul de munc─â eviden┼úa orelor de munc─â prestate zilnic de fiecare salariat, cu eviden┼úierea orei de ├«ncepere ┼či a celei de sf├ór┼čit al programului de lucru, ┼či de a supune controlului inspectorilor de munc─â aceast─â eviden┼ú─â, ori de c├óte ori se solicit─â acest lucru

SANCTIUNI
Art.260 lit. e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată
e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată
q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei
m) ├«nc─âlcarea de c─âtre angajator a obliga┼úiei prev─âzute la art. 27 ┼či 119, cu amend─â de la 1.500 lei la 3.000 lei;
(4) ├Än cazul constat─ârii s─âv├ór┼čirii uneia dintre faptele prev─âzute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de munc─â dispune, ca sanc┼úiune complementar─â, sistarea activit─â┼úii locului de munc─â organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspec┼úia Muncii ┼či aprobate prin ordin al ministrului muncii ┼či justi┼úiei sociale, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, dup─â consultarea prealabil─â a confedera┼úiilor sindicale ┼či patronale reprezentative la nivel na┼úional.
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai dup─â achitarea amenzii contraven┼úionale aplicate ┼či dup─â ce demonstreaz─â c─â a remediat deficien┼úele care au condus la sistarea activit─â┼úii: prin ├«ncheierea contractului individual de munc─â, transmiterea raportului de munc─â ├«n registrul general de eviden┼ú─â a salaria┼úilor sau, dup─â caz, ├«ncetarea suspend─ârii contractului individual de munc─â ┼či constituirea ┼či plata contribu┼úiilor sociale ┼či a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucr─âtorului pe perioada ├«n care a prestat activitate nedeclarat─â

  • Share